Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Prima / Profiliurile INP/CN / Profilurile Instituţiei Naţionale Participante (INP) şi Coordonatorul Naţional (CN)
Profilurile Instituţiei Naţionale Participante (INP) şi Coordonatorul Naţional (CN)
 
   
imprimare
Ministerul Mediului al Republicii Moldova (RM), creat în baza Legii Nr. 21 din 18.09.2009 pentru modificarea Legii Nr. 64 din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, este autoritatea de stat responsabilă de elaborarea şi promovarea politicilor şi strategiilor statului în domeniul protecţiei mediului, utilizării raţionale a resurselor naturale şi conservării biodiversităţii. În numele Guvernului RM, Ministerul Mediului (succesor al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale) este responsabil pentru implementarea tratatelor internaţionale de mediu la care RM este Parte (inclusiv a Convenţiilor de la Rio). Reprezentanţii Ministerului Mediului deţin de asemenea funcţiile de Punct Focal Politic şi Operaţional GEF, precum şi pe cea de Punct Focal a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbarea climei (CONUSC).
În vederea implementării şi realizării prevederilor CONUSC, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, pe lângă Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al RM (reorganizat prin separare în Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, prin Legea nr. 26 din 13 februarie 2004 „Privind modificarea şi completarea articolului 24 al Legii nr. 64 din 31 mai 1990 cu privire la Guvern), prin Ordinul nr. 21 din 11 februarie 2004, a fost instituit Oficiul Schimbarea Climei în baza Unităţii de Implementare a Proiectelor de asistenta tehnică, precum Proiectul PNUD-GEF „Asigurarea suportului RM în vederea pregătirii primei comunicări naţionale în corespundere cu obligaţiunile sale faţă de CONUSC” (1997-2000); Proiectului PNUD-GEF „Schimbarea Climei: Promovarea activităţilor prioritare (Faza II)” (2000-2002), finalizat cu producerea Raportului Naţional „Necesităţi tehnologice şi priorităţi de dezvoltare” şi cu Studiul de Fezabilitate „Energia Regenerabilă”, cât şi a Proiectului PNUD-GEF „Evaluarea la nivel naţional a necesităţilor pentru consolidarea capacităţilor de management global al mediului” (2003-2005), finalizat cu producerea Raportului „Managementul de mediu, raport privind evaluarea capacităţilor naţionale”.
Obiectivul principal al Oficiului Schimbarea Climei este implementarea angajamentelor RM către CONUSC, ratificată prin Legea nr. 404 din 16.03.1995 şi Protocolul de la Kyoto ratificat prin Legea nr. 29 din 13.02.2003.  
Sarcinile principale ale Oficiului Schimbarea Climei sunt: (a) acordarea asistenţei logistice Guvernului, instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor neguvernamentale şi academice, în activităţile implementate şi promovate de către RM în cadrul CONUSC şi al Protocolului de la Kyoto; şi (b) implementarea proiectelor şi programelor în domeniul „schimbarea climei”, care prevăd activităţi precum: evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pregătirea rapoartelor naţionale de inventariere; elaborarea şi implementarea activităţilor de atenuare a emisiilor de GES; elaborarea şi implementarea măsurilor privind adaptarea la schimbarea climei; evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra componentelor biologice şi socio-economice ale ţării; cooperarea, promovarea şi implementarea activităţilor, şi proiectelor în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto; implementarea şi facilitarea activităţilor de conştientizare şi informare a societăţii civile, a specialiştilor relevanţi şi a factorilor de decizie asupra problemelor ce ţin de schimbările climatice etc.
Oficiul Schimbarea Climei a fost desemnată în calitatea de Agenţie Naţională de Implementare pentru un şir de proiecte de asistenţă tehnică, precum: Proiectul Regional UNDP-GEF “Consolidarea capacităţilor pentru îmbunătăţirea calităţii inventarelor de gaze cu efect de seră (Europa Centrale şi ţările CSI)” (2003-2006); Proiectul PNUD-GEF „Asigurarea suportului Republicii Moldova în vederea pregătirii comunicării naţionale doi în corespundere cu obligaţiunile sale faţă de Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbarea climei” (2005-2009); Proiectul Regional TACIS „Suport pentru implementarea Protocolului de la Kyoto în 12 ţări din Comunitatea Statelor Independente” (lansat în 2008), cât şi pentru Proiectul Regional UNECE „Atenuarea schimbărilor climatice prin finanţarea investiţiilor de eficienţă energetică” (2008-2011).
De menţionat, că secretariatul Comisiei Naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor CONUSC, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, creată în conformitate cu HG nr.1574 din 26.12.2003 şi care are ca obiectiv promovarea politicilor şi strategiilor la nivel naţional privind implementarea obiectivelor Mecanismului Dezvoltării Nepoluante a Protocolului de la Kyoto de asemenea se află în incinta Oficiului Schimbarea Climei.  
Dr. Vasile Scorpan deţine funcţia de Manager al Oficiului Schimbarea Climei de la crearea acestuia. Concomitent, acţionând şi în calitate de Coordonator Naţional al proiectelor implementate prin intermediul Oficiului respectiv.

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 905987
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
Profilul energetic al tarii   /   Cadrul legislativ   /   Studii de caz   /   Profiliurile INP/CN   /   Planuri de afaceri   /   Constientizare   /   Publicaţii   /   Noutati
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: Str. Mitropolit Dosoftei 156a, bir. 37, mun. Chisinau, Republica Moldova