Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Prima / Proiecte
„Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră prin Sporirea Eficienței Energetice în Sectorul Industrial în Moldova"
imprimare
„Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră prin Sporirea Eficienței Energetice în Sectorul Industrial în Moldova"
Atenuarea schimbărilor climatice prin finanţarea investiţiilor de eficienţă energetică

Denumirea proiectului:

„Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră prin Sporirea Eficienței Energetice în Sectorul Industrial în Moldova"

 

Tipul Proiectului:

Proiect naţional

 

Tipul de asistenţa:

Grant 

 

Codul donatorului la proiect:

GF/MOL/10/001

 

Donatorul:

Fondul Global de Mediu (FGM)

 

Acordul în baza căruia se implementează proiectul:

  1. Hotărârea Parlamentului R.M. nr. 233  din 29.09.1994 (MO nr. 10 din 20.10.1994) „Privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra privilegiilor şi imunităţilor Naţiunilor Unite".
  2. Hotărârea Parlamentului R.M. nr. 401 din 16.03.1995 (MO nr. 23 din 27.04.1995) „Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate".
  3. Hotărârea Parlamentului R.M. nr. 404 din 16.03.1995 (MO nr. 23 din 27.04.1995) „Pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei".

 

Durată proiectului:

12/05/2010-31/12/2013

 

Beneficiar:

Ministerul Mediului, Chişinău MD-2005, str. Cosmonauţilor 9

 

Instituţia partener:

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Sectorului Industrial (UNIDO)

 

Instituţia implementatoare:

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

 

Contacte:

Vasile SCORPAN (punct focal naţional)

Str. Mitropolit Dosoftei 156A, biroul 37,

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

tel/fax (373 22) 23 22 47

E-mail: clima@mediu.gov.md 

şi/sau v.scorpan@yahoo.com

 

Bugetul total al proiectului:

4 324 000 dolari SUA

 

Sectorul ţintă:

Protecţia mediului

 

Rezumatul proiectului:

Scopul fundamental al Proiectului este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în industria Moldovei prin consolidarea capacităţii instituţionale şi stabilirea unei politici şi mediului juridic care permite şi susţine adoptarea sustenabilă a tehnologiilor eficiente energetic şi de management ca o parte integrantă a practicilor de afaceri a întreprinderilor industriale. Un mediu în care un cadru de experţi bine instruiţi şi echipaţi în managementul energetic şi optimizarea sistemului acordă asistenţă şi oferă servicii pentru întreprinderile industriale în elaborarea și implementarea proiectelor de sporire a eficienței energetice.

Proiectul intenționează să abordeze multe dintre barierele existente în calea eficienţei energetice industriale (EEI), pentru a oferi rezultate măsurabile şi pentru a produce un impact asupra modului în care industria moldovenească gestionează energia, aplicând o abordare integrată care să combine fortificarea capacităţilor şi intervenţii de asistenţă tehnică la nivel de politică, piaţă și  proiect / investiţii.

Grupurile ţintă principale ale proiectului sunt factorii de decizie din industrie (manageri, ingineri), profesioniști în energie, furnizorii de echipamente industriale şi instituţiile de elaborare și implementare a politicilor de eficiență energetică.

Proiectul va oferi asistenţă tehnică Agenţiei pentru Eficienţa Energetică în scopul dezvoltării şi acordării de ajutor la crearea  politicilor orientate spre piaţă şi a instrumentelor de reglementare necesare pentru susţinerea progresului durabil a întreprinderilor industriale din Moldova spre cea mai bună performanţă energetică internaţională, şi pentru a stimula crearea unei pieţe de produse şi servicii industriale energetic  eficiente (EEI).

Proiectul va fortifica cunoştinţele şi aprofunda capacităţile tehnice pentru EEI, axându-se pe managementul energetic şi optimizarea sistemului, ale întreprinderilor, industriei şi profesioniştilor în eficienţa energetică şi a instituţiilor relevante.

Proiectul va oferi asistenţă tehnică specifică investiţiilor, inclusiv studiile de inginerie şi de finanţare a proiectelor, pentru a sprijini elaborarea şi punerea în aplicare a unui număr limitat de proiecte-pilot privind promovarea EEI cu replicare mare sau potenţial de economie a energiei în sectoarele cheie ale industriei Moldovei, cum ar fi industria alimentară, textilă, fabricarea produselor nemetalice şi industria uşoară.

 

Obiectivul de bază al proiectului:

Scopul final al proiectului GEF este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin intermediul unor politici şi standarde de mediu care vor permite şi vor susţine promovarea şi implementarea tehnologiilor energetic eficiente şi a managementului energetic ca parte integrantă a practicilor de afaceri ale întreprinderilor; un mediu în care un cadru de experţi bine instruiţi şi echipaţi în management energetic și optimizarea sistemului va acorda asistenţă întreprinderilor industriale în elaborarea și implementarea proiectelor de sporire a eficienţei energetice.

 

Componentele proiectului:

1. Elaborarea, formularea şi punerea în aplicare a politicilor, documentelor de reglementare şi a programelor de promovare şi susţinere a eficienţei energetice  industriale durabile.

2. Fortificarea capacităţilor, elaborarea de instrumente pentru punerea în aplicare şi optimizare a sistemelor industriale şi de management energetic.

3. Proiecte-pilot de eficienţă energetică industrială.

 

Rezultatele preconizate ale proiectului:

 

1.1. Programul de monitorizare, urmărire şi stabilire a indicatorilor de referință în EEI este elaborat şi instituit

1.2. Programul naţional de informare şi diseminare a celor mai bune practici de Eficienţă Energetică Industrială este elaborat şi  instituit

1.3. Programul naţional de recunoaștere a celor mai bune practici de Eficienţă Energetică Industrială este elaborat şi  instituit

1.4. Programul naţional de Certificare a Managerilor Energetici Industriali este elaborat și stability

 

2.1. Un cadru de 40 de profesionisti, care cuprinde consultanţi şi experţi în domeniul eficienţei energetice industriale ingineri si manageri, furnizori ai utilajelor industriale și alții sunt instruiţi la nivel de experţi şi sunt echipați cu capacitatea tehnică şi instrumentele necesare pentru a: a) eabora și implementa sisteme de management energetic și proiecte de eficiență energetică, care seaxează pe  optimizarea  sistemelor cu aburi în industrie; b) furniza instruire profesioniștilor industriali și energetici și oferi servicii comerciale de EEI.

2.2. Cel puţin 40 de proiecte de EEI pentru economii de energie cumulative de 213 - 426 GWh sunt elaborate şi implementate de  întreprinderi industriale ca urmare a participării acestora la programul de formare a experţilor în cadrul proiectului.

2.3. Factorii de decizie din industrie înţeleg potenţialul său pentru avantajele EE şi beneficiile economice şi de mediu ulterioare.

2.4. Este elaborat Ghidul Practic de Implementare a Managementului Energetic Industrial în conformitate cu standardele internaționale EN 16001 și ISO 50001

 

3.1. Cel puţin 6 proiecte-pilot de EEI pentru economii cumulative de energie de 45-60 GWh pe durata investiţiilor sunt implementate de către întreprinderi, din sectoarele industriale cheie, parteneri în cadrul proiectului.

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 905983
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
Profilul energetic al tarii   /   Cadrul legislativ   /   Studii de caz   /   Profiliurile INP/CN   /   Planuri de afaceri   /   Constientizare   /   Publicaţii   /   Noutati
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: Str. Mitropolit Dosoftei 156a, bir. 37, mun. Chisinau, Republica Moldova